Privatlivspolitik for Helsingegårdens venner

 

Foreningen kan uden videre registrere sine medlemmer i et medlemsregister.

 

Det enkelte medlem har ret til indsigt i oplysninger om sig selv.

 

Man må ikke offentliggøre sin medlemsliste på hjemmesiden, men foreningens medlemmer må godt kende til medlemslisten.

 

Oplysning om underholdere kan behandles uanset om de er lønnede, eller ulønnede.

 

De kan behandles Cpr/Se nr. uden samtykke, fordi forordningen

Giver specifik behandlingshjemmel til det. Men altid kun når det er nødvendigt.

 

Helsingegårdens Venner må godt lægge en oversigt over underholdere på hjemmesiden.

 

Mht. opbevaring, så er det således at bilag, for udbetalt beløb til f.eks. underholdning skal efter Bogføringsloven gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om.

 

Foreningen må ikke videregive medlemsoplysninger til en privat virksomhed, der gerne vil markedsføre produkter overfor foreningens medlemmer. I så fald skal der indhentes samtykke fra det enkelte medlem.

Man må gerne f.eks. have reklamer på hjemmesiden eller i et medlemsblad.

Med hensyn til billeder på hjemmesiden og i medlemsblad, så må almindelige situationsbilleder fra aktiviteter eller udflugt frit lægges ud, også selvom de enkelte personer kan genkendes. Men hvis et billede kan udstille eller krænke en person kræver det samtykke.

 

Personoplysninger må kun opbevares så længe det er relevant, set i forhold til det saglige formål med at have oplysningen.

 

Almindelige oplysninger om frivillige, bør slettes når pågældende ophører som frivillig.